Odszkodowanie za wypadek nie dotyczy wyłącznie osób dorosłych, choć to właśnie o nich mówi się najczęściej w kontekście rozmaitych zdarzeń losowych. Wypadek komunikacyjny czy wypadek na drodze bywa niestety także przykrym doświadczeniem dzieci. Są przecież pasażerami autobusów oraz prywatnych samochodów. Korzystają z ulic oraz miejsc użyteczności publicznej wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. Warto więc pokrótce omówić również ten problem, aby zyskać ogólną wiedzę na tak pozornie skomplikowany temat.

Wypadek komunikacyjny oraz inne zdarzenie losowe

Wypadki drogowe, czy inaczej mówiąc wypadki komunikacyjne w UK są doświadczeniem nieletnich. Jest to szczególnie trudne dla ich rodziców i opiekunów. Dzieci często nie potrafią dokładnie opisać co im dolega. Nie jest łatwym zadaniem zlokalizowanie bólu czy dostrzeżenie urazu, głównie gdy ma wewnętrzny charakter. Po wypadku należy więc wezwać pogotowie, aby upewnić się czy dziecku na pewno nic nie dolega nawet, jeśli nie przejawia żadnych widocznych niepokojących objawów. Pod żadnym pozorem nie wolno ignorować dolegliwości, jakie dziecko sygnalizuje. Należy je uważnie obserwować jeszcze do kilkunastu godzin po wypadku. Czasem niektóre urazy dają o sobie znać dopiero dobę lub nawet dwie po incydencie losowym. Warto więc porównywać zachowanie dziecka sprzed wypadku do jego obecnego stanu. Być może coś zwróci naszą baczniejszą uwagę. W każdej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wezwanie służb medycznych, aby profesjonaliści od razu po zdarzeniu ocenili stan nie tylko dziecka, ale także wszystkich poszkodowanych.

Dochodzenie odszkodowań

Dzieci objęte są ubezpieczeniem za pośrednictwem szkoły lub podlegają pod ubezpieczenie rodzinne. Nie ma więc żadnej możliwości, aby dziecko nie otrzymało stosownego odszkodowania. Wielka Brytania jest państwem, które zwraca na to szczególną uwagę. Bez żadnych obaw można się więc ubiegać o odszkodowanie powypadkowe dla dziecka, które brało udział w wypadku. W Anglii proces odszkodowawczy dla osoby niepełnoletniej prowadzony jest przez tzw. Litigation Friend. Rodzic lub opiekun prawny działa więc w najlepszym interesie dla dziecka, zgodnie z prawem oraz dobrą wolą. Polskie centrum odszkodowań także zajmuje się tego rodzaju odszkodowaniami czyniąc wszystko, by zadośćuczynienie finansowe było jak najwyższą kwotą.

 

Otrzymanie odszkodowań

 

Odszkodowania UK dla dzieci zwykle wypłacane są na konto, z którego osoba niepełnoletnia może wybrać środki finansowe dopiero po ukończeniu osiemnastego roku życia. Dzięki temu nie ma możliwości, aby pieniądze zostały sprzeniewierzone przez osoby trzecie i w konsekwencji nie dotarły do rąk dziecka. Czasem jednak odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest niezbędne do zorganizowania leczenia czy rehabilitacji. Środki pieniężne powinny być więc ukierunkowane na ten cel i od razu muszą zostać tak spożytkowane. W takiej sytuacji zadośćuczynienie finansowe zostaje przekazane na zasadzie „Parental Indemnity”. Pieniądze trafiają więc bezpośrednio do rąk opiekuna prawnego, czyli Litigation Friend, który przekazuje je na konkretne środki. Ubezpieczyciel zostaje wówczas zwolniony z ewentualnych roszczeń dziecka. Jest to zawarte w umowie, opatrzone podpisanym formularzem odpowiedzialności cywilnej. Warto jednak wspomnieć, że po uzyskaniu pełnoletności, osoba ma prawo wnieść skargę przeciwko opiekunowi prawnemu, który dopuścił się ewentualnych błędów w rozdysponowaniu środków finansowych.

Jak szacuje się wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie powypadkowe dla dziecka szacuje specjalna komisja za potwierdzeniem postępowania sądowego. Konieczna jest bowiem gwarancja, że wysokość odszkodowania została ustalona w sposób sprawiedliwy i odpowiadający zaistniałemu zdarzeniu losowemu. Jest to zwykle bardzo skrupulatnie sprawdzane, aby nie doszło do żadnych wypaczeń. W Wielkiej Brytanii dużą uwagę przykłada się do odszkodowań kierowanych do dzieci. Dba się, aby przyznawane zadośćuczynienie dotarło bezpiecznie i bezpośrednio do rąk osoby poszkodowanej, nawet jeśli będzie czekać na tę kwotę latami.

Postępowanie odszkodowawcze

Wypadki drogowe oraz wszelkie inne zdarzenia losowe, w jakich biorą udział dzieci są zwykle bardzo skomplikowane i dobrze monitorowane. Każdemu zależy na sprawiedliwym oszacowaniu wysokości odszkodowania oraz procesie odbywającym się zgodnie z procedurą i przepisami prawa. Szczególnie nieprzyjemny będzie z pewnością tragiczny wypadek, który wpływa na całą rodzinę oraz wszystkich bliskich. Polskie centrum odszkodowań w UK stara się pomagać także w tych skomplikowanych i trudnych sprawach. Staramy się zrobić wszystko, aby odszkodowanie po wypadku dla dziecka miało satysfakcjonującą wysokość, choć z pewnością nic nie zdoła uleczyć ran psychicznych i powstałych z tej przyczyny traum, jakie zostają na długie lata. To dlatego ta ważne jest bezpieczeństwo, o które musimy dbać w każdym momencie i codziennie starać się zachowywać niezbędną ostrożność. Dotyczy to głównie użytkowania pojazdów oraz poruszania się na drogach i ulicach.

 

http://ukcompensations.co.uk/